Scholen

Ieder kind ontwikkelt zich op sociaal, relationeel en emotioneel vlak. Als leerkracht heb je daar een belangrijke rol in. Je kunt kinderen bevestigen in wie ze zijn. Je kunt hen helpen vriendschappen te sluiten, ruzie te maken en om het weer goed te maken. Je kunt vragen beantwoorden en kinderen helpen zichzelf - en de ander - te respecteren.

In de kerndoelen voor het onderwijs is opgenomen dat de school er zorg voor moet dragen dat leerlingen respect hebben voor elkaar, voor de verschillende manieren om met seksualiteit om te gaan en voor seksuele diversiteit.

Als school kun je dit doen door informatie te geven en met elkaar in gesprek te gaan. Dit kan op verschillende manieren. Juist als leerkracht ken je je leerlingen. Je weet wat er leeft in de klas en waar je leerlingen mee bezig zijn. Je kunt de thema's die je bespreekt, de gesprekken die je hebt en de manier hoe je de lessen geeft hier op laten aansluiten.

 

Veiligwijs is een nieuwe lesmethode voor relationele en seksuele vorming voor het basisonderwijs.

Meer informatie

Ondersteuning

De Care for Sexuality Foundation biedt scholen ondersteuning in het vormgeven van relationele en seksuele vorming. Zij ontwikkelde daarvoor de lesmethode Veiligwijs. Hiermee kunt u passend bij de identiteit van de school en op een manier die aansluit op de wensen van de leerkrachten en ouders de relationele en seksuele vorming vormgeven.

Veel scholen maken gebruik van de Saar en Jop-boekjes of organiseren een ouderavond. De Care for Sexuality Foundation kan de invulling van de ouderavond verzorgen.

Ook kunt u het inspiratieboekje ‘Best Spannend!’ verspreiden, bijvoorbeeld als u met de lesmethode Veiligwijs gaat werken. Het boekje is een praktisch middel voor het verhogen van zelfvertrouwen, weerbaarheid en het bevorderen van seksuele gezondheid van kinderen en jongeren - juist door ouders in hun kracht te zetten.

Voorbeelden

Hebben kinderen al iets met seksualiteit? Hoe ga je om met opmerkingen en vragen over seks in de klas? Hoe reageer je als kinderen over porno praten? Hoe maak je kinderen weerbaar? Wat is je rol als leerkracht?

Als school kun je een ouderavond organiseren. Ouders en leerkrachten krijgen dan informatie en tips over hoe je met kinderen en jongeren in gesprek kunt gaan over seksualiteit. Voor de leerkrachten kan er daarnaast een aparte training worden verzorgd over relationele en seksuele vorming op school en over het geven van lessen over deze thema's.

Directeur basisschool: 'De reacties op de ouderavond waren positief! De ouders vonden het prettig om na de inleiding met elkaar over dit onderwerp door te praten. Met je kinderen het gesprek aangaan over seksualiteit is zo belangrijk. Deze avond gaf meer inzicht in hoe je dat kunt doen.'

 

In samenwerking met De Jeugdzaak en de Family Factory hebben we een praktisch boekje gemaakt, met veel tips van ouders voor de seksuele opvoeding.

Een handig boekje om als ouder te bestellen en om als gemeente, school, CJG of GGD te verspreiden.

Bestellen

Contact

Voor meer informatie of vragen over het verzorgen van een ouderavond kunt u contact opnemen.