Preventiewerkers

Als preventiewerker zet je je in voor het bevorderen van de seksuele gezondheid van kinderen, jongeren of volwassenen. Denk daarbij aan het kunnen aangaan van veilige relaties, het beschermen van jezelf, het kunnen praten over seksualiteit of het voorkomen van risico's als een soa of ongewenste zwangerschap. Dit doe je vanuit je werk voor de GGD, een CJG, een NGO of bijvoorbeeld een zorg- of welzijnsorganisatie.

Ook als hulpverlener, pedagogisch medewerker, arts of jongerenwerker kom je in aanraking met thematiek rondom seksualiteit. Het is nodig om hier aandacht aan te besteden en je zeker en vaardig te voelen in het omgaan hiermee. Vaak heb je te maken met specifieke situaties of hulpvragen: Cliënten met een andere culturele, sociale of religieuze achtergrond, seksueel gedrag van cliënten en de omgang daarmee, ouders die zich onzeker voelen over de seksuele opvoeding of bijvoorbeeld een basisschool die les over relaties en seksualiteit wil geven.

Ondersteuning

De Care for Sexuality Foundation heeft ruime ervaring in het ondersteunen van verschillende organisaties bij het vormgeven van trainingen, workshops en de ontwikkeling van materialen. We kijken hierbij bewust goed naar de doelgroep waar u mee werkt, de identiteit van de organisatie, de culturele achtergronden en de concrete hulpvraag. Door rekening te houden met die specifieke kenmerken wordt de effectiviteit van de methode, de training of het materiaal vergroot.

 Oost-Europa

De werkers in het meisjeshuis in Moldavië hebben te maken met diverse thema's rondom seksualiteit.

Onzekerheid, relatievorming, lichaamsverzorging, seksueel misbruik en mensenhandel zijn in dit armste land van Europa dagelijkse uitdagingen voor mensen die met jongeren en kinderen werken.

Voorbeelden

Eerder trainden we gedragswetenschappers en psychologen van een zorgorganisatie over het omgaan met seksualiteit. Ook ontwikkelden we voor studenten van de SPH-opleiding van de Hogeschool Utrecht een lesmodule over seksualiteit. Welke rol heb je als hulpverlener in de omgang met seksualiteit? Hoe kun je clienten goed begeleiden? Hoe reageer je op complexe vragen of casussen?

We gaven trainingen in een meisjesinstelling en kinderopvangcentrum in Moldavië. De medewerkers werden getraind in het durven en kunnen praten over seksualiteit.

Contact

Regelmatig verzorgen we een lezing, workshop of training over seksualiteit, seksuele opvoeding of het omgaan met seksualiteit voor een school, organisatie of kerk. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

In samenwerking met De Jeugdzaak en de Family Factory hebben we een praktisch boekje gemaakt, met veel tips van ouders voor de seksuele opvoeding.

Een handig boekje om als ouder te bestellen en om als gemeente, school, CJG of GGD te verspreiden.

Bestellen

 Nieuwsbrief

* verplicht veld