Visie

Wij zetten ons in voor een samenleving waarin mensen gerespecteerd worden en ieder mens het zelfvertrouwen, de kennis en de vaardigheden heeft om gezond om te kunnen gaan met seksualiteit en veilige relaties aan te kunnen gaan.

Missie

De Care for Sexuality Foundation investeert in het bevorderen van seksuele gezondheid door het delen van kennis en expertise over seksualiteit en relationele en seksuele vorming in binnen- en buitenland. Dit doet zij door methodes en materialen te ontwikkelen, het ondersteunen van en samenwerken met organisaties en een zichtbare positie in de samenleving in te nemen.

De Care for Sexuality Foundation werkt vanuit de waarden respect, veiligheid en autonomie.

Uitgangspunten

  • Ieder mens is waardevol.
  • Ieder mens is in zijn of haar seksualiteit kwetsbaar.
  • Goede relationele en seksuele vorming draagt bij aan de seksuele gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen.
  • Toegang tot betrouwbare informatie over seksualiteit is essentieel voor het kunnen maken van gezonde keuzes in het omgaan met seksualiteit.
  • Relationele en seksuele vorming dient zowel in Nederland als in het buitenland cultuursensitief en doelgroepspecifiek te worden vormgegeven.
  • Empowerment – mensen in hun eigen kracht plaatsen – is van fundamenteel belang voor de seksuele gezondheid van ieder mens.