Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /100GB-ebridge/pinna/domains/careforsexuality/site/assets/cache/FileCompiler/site/modules/PageImageManipulator/ImageManipulator02.class.php on line 525

Brenda Bartelink

Brenda Bartelink is post-doc onderzoeker op de thema's 'seksuele gezondheid en welzijn' aan de Universiteit van Groningen.

Lees meer

Brenda Bartelink is religiewetenschapper. Als postdoctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen doet ze onderzoek naar seksuele gezondheid en welzijn in de Afrikaanse diaspora in Nederland. Ze promoveert op een onderzoek naar religie en seksuele voorlichting in Nederlandse ontwikkelingsprojecten in Oeganda. Van 2012 tot 2016 was ze werkzaam als adviseur en coördinator van het Kennis Centrum Religie en Ontwikkeling bij Stichting Oikos.

Brenda heeft ruime ervaring in kwalitatief, etnografisch onderzoek naar culturele en religieuze opvattingen en praktijken rondom seksuele gezondheid en welzijn. Ze heeft maatschappelijke organisaties en beleidsmakers geadviseerd over hoe zij betere aansluiting kunnen vinden in hun beleid en programma’s bij diverse culturele en religieuze groepen, en in het bijzonder bij Christelijke organisaties. Brenda heeft een groot netwerk opgebouwd van religieuze organisaties die wereldwijd werken aan het verbeteren van seksuele gezondheid en welzijn, in het bijzonder die van vrouwen en jongeren. In haar werk zet zij zich in het bijzonder in voor een betere uitwisseling tussen wetenschappers, professionals, beleidsmakers en de doelgroepen.

'Goede zorg voor seksuele gezondheid kenmerkt zich door een gedegen gezondheidswetenschappelijke onderbouwing en het vermogen dit op een adequate en sensitieve manier over te brengen op verschillende doelgroepen. Aansluiting bij de specifieke behoeften van deze groepen, de ‘taal’ waar zij in spreken en de specifieke vragen of uitdagingen die zij hebben is van belang. Als lid van de Raad van Advies van de Care for Sexuality Foundation wil ik me in het bijzonder inzetten voor de verbinding met vergelijkbare initiatieven en programma’s in het internationale veld.'

Jihad Alariachi

Jihad Aleriachi is communicatie-adviseur, dagvoorzitter en gespreksleider. Samen met haar zussen presenteerde ze het programma 'De Meiden van Halal'.

Lees meer

Jihad Alariachi heeft veel ervaring in het bereiken van jongeren en het aangaan van een gesprek over de islam en seksualiteit. Zij adviseerde Soa Aids Nederland en Rutgers over hoe je moslimjongeren goed en in een veilige omgeving kunt informeren. Ook verzorgde zij workshops aan hulpverleners die werken met moslimjongeren. Zij wordt regelmatig gevraagd om vanuit haar Marokkaanse, Islamitische kijk mee te denken over thema’s in onderwijs- of debatprogramma’s.

‘De directe nuchtere Hollandse manier van informeren werkt niet altijd bij moslimjongeren en andere gelovige jongeren. Het hoeft niet zo recht toe recht aan - en het hoeft ook zeker niet met aanstootgevend beeldmateriaal. Dit heeft te maken met het feit dat ze vaak door hun culturele achtergrond gewend zijn om thuis op een indirecte manier te communiceren. Het is ook geen praatcultuur. En zeker als het om een taboeonderwerp als seksualiteit gaat.

Het is wel nodig dat deze doelgroep wordt bereikt, want de informatie die deze jongeren vanuit huis krijgen is niet altijd volledig. Als presentatrice van het programma De Meiden van Halal heb ik samen met mijn zussen een aflevering gemaakt over maagdelijkheid, zonder dat dit plat of vulgair werd. Op deze manier hebben wij veel jonge moslims bereikt en hen geholpen in gesprek te gaan. Met mijn kennis en ervaring kan ik de Care for Sexuality Foundation adviseren bij het bereiken van een brede doelgroep.’

Irene Linders-Wouters

Irene Linders-Wouters is Functionaris Gezondheidsbevordering voor de GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG). Ook is zij gecertificeerd Nationaal Mediacoach.

Lees meer

De GGD voert de (vaak wettelijke verplichte) taken van de gemeenten uit op het terrein van de publieke gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan beleid en preventie op infectieziekten en jeugdgezondheidszorg. De GGD NOG heeft 22 gemeenten in haar werkgebied (www.ggdnog.nl).

Irene Linders-Wouters adviseert en ondersteunt als functionaris Gezondheidsbevordering gemeenten in het ontwikkelen en uitvoeren van (lokaal) gezondheidsbeleid, veelal in het verlengde van het landelijk beleid van het ministerie VWS. De taken van de gemeenten zijn door decentralisaties afgelopen jaren erg veranderd; er zijn veel taken van de overheid overgeheveld naar de gemeenten. De taken van de GGD (ter ondersteuning van de gemeenten) veranderen daarin mee.

De aandachtsterreinen van Irene zijn seksuele gezondheid (projectleider), psychische gezondheid van jongeren en sociale media. Irene werkt veel met gemeenten, scholen en organisaties in het kader van beleidsadvisering. Zij zet zich in voor het leggen van verbindingen, het afstemmen en het samenwerken voor een gemeenschappelijk doel.

‘Seksualiteit is iets heel persoonlijks. Het laat zich niet niet altijd meten in cijfers. Juist het spanningsveld tussen dit persoonlijke en de vertaling van wetenschappelijke inzichten verkregen uit onderzoeken, vind ik boeiend. Ik denk dat de Care for Sexuality hierin van meerwaarde kan zijn. Ik wil graag vanuit mijn eigen expertise en door mijn betrokkenheid bij de GGD bij beleid, praktijk en onderzoek, een bijdrage leveren aan de Care for Sexuality Foundation.'

Peter Leusink

Peter Leusink is huisarts en seksuoloog NVVS.

Lees meer

Peter Leusink was betrokken bij de totstandkoming en kwaliteitsbevordering van Sense en is als vice-voorzitter van de Expertisegroep Seksuele gezondheid van het Nederlands Huisartsgenootschap actief in het agenderen van dit thema binnen de huisartsgeneeskunde. Hij is eindredacteur van het Handboek Seksuele gezondheid en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Seksuologie.

"Hoe divers mensen ook zijn wat betreft geslacht, seksuele oriëntatie, cultuur, religie of leeftijd, de enige constante in de expressie van seksualiteit is de wens tot autonomie en de vrijheid hier vorm aan te geven zonder dat dit door een ander wordt geschaad. Langs deze lijn wil ik de Care for Sexuality Foundation adviseren."

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink is directeur van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland. Voorheen was zij werkzaam als regiomanager bij de Landelijke Huisartsenvereniging en als Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Zij was woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer

‘Preventie en seksuele gezondheid hadden en hebben mijn bijzondere aandacht. In vraagstukken op het terrein van seksuele gezondheid draait het om gezonde keuzes en grenzen, waarbij mensen zich bewust moeten worden van hun waarden ten aanzien van gezondheid, relatievorming en seksualiteit. Het is geweldig goed dat de Care for Sexuality Foundation zich hierop richt.’