Werkwijze

Respect, veiligheid en autonomie zijn waarden die het hele vlak van de seksuele gezondheid omvatten. De Care for Sexuality Foundation zet zich in voor het bevorderen van seksuele gezondheid vanuit deze drie waarden.

In het volgende model zie je deze waarden terugkomen. De drie cirkels zijn ook te vinden in ons logo.

  • Respect voor jezelf en voor de ander is nodig voor een gezonde omgang met seksualiteit.
  • Veiligheid, op lichamelijk, emotioneel, sociaal-cultureel en relationeel vlak, is een voorwaarde voor seksuele gezondheid. Afhankelijk van iemands persoonlijke normen en waarden, kan ook normatieve veiligheid hierbij horen.
  • Autonomie betekent dat je het zelfvertrouwen, de kennis en de vaardigheden hebt om keuzes te maken in hoe je met seksualiteit om wilt gaan.

Deze waarden vormen een kader voor wat seksuele gezondheid voor ieder individu betekent.

Het vormt ook een kader voor iedere professional die seksuele en relationele vorming geeft. Een respectvolle benadering, het geven van volledige informatie over en het werken aan veiligheid en het investeren in de autonomie van ieder individu, draagt bij aan de seksuele gezondheid van de mensen waar je mee werkt.

Health-based Approach

De Care for Sexuality Foundation is een algemene organisatie en werkt vanuit gezondheidsperspectief (Health-based Approach). Met het bevorderen van seksuele gezondheid investeren we ook in de seksuele en reproductieve rechten van ieder mens.