ANBI

De Care for Sexuality Foundation heeft de ANBI-status. Dit betekent dat uw giften van de belasting aftrekbaar zijn.

Naam

Stichting Care for Sexuality Foundation, Ermelo

Missie

Het bevorderen van seksuele gezondheid vanuit respect, veiligheid en autonomie.

RSIN 856038660

KvK 65253876

Rekeningnummer NL03 TRIO 0390 3221 64

Contact-informatie

Care for Sexuality Foundation
Postbus 3081
3850 CB Ermelo
www.careforsexuality.org
info@careforsexuality.org

Beleid 2016-2020

De Care for Sexuality Foundation ontwikkelt methodes en materialen en geeft ondersteuning, trainingen en/of advies aan ouders, scholen en (zorg- en welzijn) organisaties voor het bespreekbaar maken van seksualiteit en het bevorderen van seksuele gezondheid.

Meer informatie

Een overzicht van de organisatievoering kunt u in het Beleidsplan 2022 lezen, een overzicht van de balans vindt u in het financiele jaarverslag 2021 en voor het overzicht van de ondernomen activiteiten kijkt u in het Jaaroverzicht 2021. Het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen vindt u hier.